Cursos SURGE modalitat Online.
Temes: Vàlvules airejadores, Ventoses. Vàlvules de retenció i altres elements singulars. Sessions sobre casos específics.

Es requereix establir prèviament els temes a tractar.
Per al tractament de casos específics, es requereix aportar dades suficients sobre cada cas en estudi.
En base a la informació aportada es fixaran dates i preus.

MODE ONLINE

més info

Vàlvules de venteig. Ventoses

On instal·lar-les

Les versions més recents inclouen una funció per ajudar a localitzar les elevacions més significatives.

Diferents tipus d'AVV

Com triar el tipus d'AVV correcte per evitar pressions extremes.

Prevenir situacions extremes a les estacions de bombament

Grans bosses d'aire poden provocar pressions molt elevades en la posada en marxa del bombeig

tipus d'AVV

SURGE tracta diferents respostes d'AVV, s’han analitzat diferents models del fabricant ARI.

NO SLAM

SURGE analitza l'efecte "no slam"

Muntatge de les AVV

Maneres d'evaquar grans volums d’aire.

Vàlvules de retenció, CV, Altres elements singulars.

Anàlisi Hidràulic.

Resultats transitoris. Revisió de l'informe. Inèrcia combinada de bomba. Diferents materials de canonades. Factors que influeixen en la velocitat d’ona.

SURGE. Anàlisi de results.

Evolució del volum de gas als dipòsits de bufeta.

Gràfics.

Evolució de la pressió. Evolució del volum d’aire/gas en elements de protecció.


Modelitzat de les vàlvules de retenció. CV

SURGE permet representar pressions, cabals i temps, quan les vàlvules de control inicien la seva maniobra de tancament.

Anàlisi de les CV, Check valves.

SURGE suggereix com les pressions i els fluxos canvien amb el temps des de que les vàlvules de retenció, CV, comencen a tancar

Informació útil de fabricants.

La importància de la informació de fabricants de vàlvules de retenció per obtenir resultats realistes

Sessions online per a casos específics.

Ajuda a empreses, usuaris, per tal de resoldre casos que presenten serioses incerteses de projecte.
Es requierirá l'aportació de dades del projecte.
Es garanteix una total discreció.
Un cop estudiat el cas, s'enviarà un pressupost.
Un cop acceptat el pressupost i ralitzada a la provision de fons es procedirà a establir el règim de sessions més indicat per tal de definir el seu seguiment.
Per aquestes sessions no és aplicable el que segueix sobre els cursos.

Detalls dels cursos temàtics personalitzats

Instructor

Ferran Guillén, Màster Enginyer Industrial Mecànic. Expert en disseny d’instal·lacions per a fluids.

Modalitad de docencia

ONLINE

Eines

Ordinador amb la ultima versio del software. Es facilitarà llicència

Condicions dels cursos temàtics

Alguns dels següents punts es poden adaptar a les necessitats dels assistents.

Programació: Dues sessions de mati de 8.30 - 13.

El nombre de places es limitada a 10.

Les inscripcions seran efectives en transferir el cost total indicat.

Una factura proforma, s'enviarà als sol·licitants com a prova de la inscripció realitzada.

L'organitzador es reserva el dret de cancel·lar, canviar lloc, o ajornar l'esdeveniment. Els sol·licitants seran informats i es reemborsaran els imports.

Les cancel·lacions s'accepten per correu electrònic sense taxa de penalització fins a 10 dies abans de la data d'inici. La taxa serà el 30% del preu del curs.

Preus

CURSOS TEMATICS ONLINE

500€/curs

  • Preu acord amb les condicions indicades

  • Preus especials per a empreses, grups de 5 en endavant

  • -

Ferran Guillén

Responsable de Formació

MSc. Enginyer Industrial Mecànic per l'ETSEIB

Contactar

Telèfon

687 077 236

email

kypipe.europe@gmail.com