KYPipe. Règim permanent. Nivell Bàsic. modalitat ONLINE.

La manera de cursos no presencials ofereix flexibilitat per triar dates.

FORMACIO ONLINE

Mes Info

TEMARI


Introducció
Novetats

Graphical User Interface ver 2020. Espai de treball. Noves característiques

Característiques geogràfiques

Disseny de models. Importació de punts de fitxers dxf. Importació de dades d'arxius Excel. Mapes i diagrames de fons. Sistemes de coordenades. Obtenció de les elevacions del terreny.


Taller

Sistema de canonades. Creació d'un model sobre un mapa georeferenciat. Sistema de coordenades de referència europeu WGS84
Anàlisi hidraulic

Diferenciació per color de les canonades.
Anàlisi hidraulic

Règim estacionari.Bombes

Configuració. Corves de bomba i sistema

Corves de Bombes

Tipus de corba de bomba per complir amb els requisits del sistema


Constrenyiments

Velocitat de la bomba per complir amb els requisits del sistema.Constrenyiments

Redució % en velocitatsContorns

Mapes de contorn de seguiment de propietatsReports

La personalització de la taula resultant. Diferents casos.

Interruptors "on / off"

Control de funcionament de bombesPerfils

Exportació del perfil a un fitxer dxf en la versió KYNETIC.

Detalls

Intructor

Ferran Guillén, Màster Enginyer Industrial Mecànic. Expert en disseny d'instal·lacions de fluids.

Modalitat de docencia

ONLINE. No presencial.

Utils

Ordinador con la última versió del software. Es facilitarà licencia

Condicions

Alguns dels següents punts es poden adaptar a les necessitats dels assistents.

Programació: Dues sessions de mati de 8.30 - 13.

El nombre de places es limitada a 10.

Les inscripcions seran efectives en transferir el cost total indicat.

Una factura proforma, s'enviarà als sol·licitants com a prova de la inscripció realitzada.

L'organitzador es reserva el dret de cancel·lar, canviar lloc, o ajornar l'esdeveniment. Els sol·licitants seran informats i es reemborsaran els imports.

Les cancel·lacions s'accepten per correu electrònic sense taxa de penalització fins a 10 dies abans de la data d'inici. La taxa serà el 30% del preu del curs.

Precios

Nivel basico

500€curso

  • Preu acord amb les condicions indicades

  • Preus especials per a empreses, grups de 5 en endavant

  • -

Ferran Guillén

Instructor

MSc. Enginyer Industrial Mecànic per l'ETSEIB

Contactar

Telèfon

+34 687 077 236

Email

ferran@kypipe.com