SURGE - TranSurge. Transitoris. Modalitat online.

Cursos no presencials ofereixen flexibilitat per triar dates.

FORMACIO MODE ONLINE

Més Info

TEMARI


Introducció
Nivell bàsic

Versió 2020. Noves icones. Espai de treball. Noves característiques.

Aspectes Geogràfics.

Disseny de models. Importació de punts de fitxers dxf. Importació de dades d'arxius Excel. Mapes i diagrames de fons. Sistemes de coordenades. Obtenció de les elevacions del terreny.

Taller.

Disposició d'un sistema de canonades. Creació d'un model sobre un mapa georeferenciat. Sistema de coordenades de referència europeu WGS84Anàlisi hidràulic. /span>

Resultats en SURGE-TranSurge.

Resultats en SURGE.

Evolució del volum del gas en tancs de bufeta.

Gràfics.

Evolució de la pressió. Evolució del volum de gas/aire en elements de protecció, tancs i vàlvules airejadores

Detalls

Intructor

Ferran Guillén, Màster Enginyer Industrial Mecànic. Expert en disseny d'instal·lacions de fluids.

Modalitat de docencia

ONLINE. No presencial.

Utils

Ordinador con la última versió del software. Es facilitarà licencia

Condicions

Alguns dels següents punts es poden adaptar a les necessitats dels assistents.

Programació: Dues sessions de mati de 8.30 - 13.

El nombre de places es limitada a 10.

Les inscripcions seran efectives en transferir el cost total indicat.

Una factura proforma, s'enviarà als sol·licitants com a prova de la inscripció realitzada.

L'organitzador es reserva el dret de cancel·lar, canviar lloc, o ajornar l'esdeveniment. Els sol·licitants seran informats i es reemborsaran els imports.

Les cancel·lacions s'accepten per correu electrònic sense taxa de penalització fins a 10 dies abans de la data d'inici. La taxa serà el 30% del preu del curs.

Preus

Nivel basico

500€curso

  • Preu acord amb les condicions indicades

  • Preus especials per a empreses, grups de 5 en endavant

  • -

Ferran Guillén

Instructor

MSc. Enginyer Industrial Mecànic per l'ETSEIB

Contactar

Telèfon

+34 687 077 236

Email

ferran@kypipe.com