KY Gas  Temari
1.El mòdul KY Gas. Impot - export a CAD, GIS, Excel
2. Creació d’una xarxa de gas. Planimetria de fons. Georeferenciació UTM.
3. Com introduir les dades de projecte, procés d'entrada al simulador. Resultats esperats


4. Demanda, consums, pressions de treball, cotes de xarxa, temperatures, densitats. Tipus de canonada. Accessoris. Condicions de treball

.

5.Diferents tipus de nodes. Vàlvules reductores de pressió, compressors, Demandes tipus
6. . Discussió dels resultats en gràfics, en taules.


7.Eines de programa: Càlcul del Kv, Resistències, propietats de gas. Modulat de vàlvules per aconseguir les condicions requerides.


8. Gràfics. Perfils. Informes. Evolució de la pressió al node. Perfil d'un recorregut seleccionat.

9. Representació dels resultats a la base planimetria en CAD. Bolcat massiu de resultats de KYGas a la capa corresponent de CAD.
Pantalla de KYGas mostrant resultats de cabals i pressions en nodes.Pantalla de CAD mostrant els resultats de cabals, blau, i pressions en nodes, vermell.
tornar Informació adicional
HOME