Temari GAS
1. Conceptes Bàsics.
1.1 Xarxes de Gas. Artèries de transport. Subministraments urbans. Gas per procés industrial.

1.2 Noves funcions.
1.2.1 Nova versió KYNETIC. Noves icones. Més espai de treball. L'ús de diferents ordres. Etiquetes de canonades en diverses línies. Plan View -> Profile View, animated profile export to Excel i molt més ...

1.2.2 Abast de GAS. Exportar / importar dades amb fitxers CAD, SIG. Creació d'un nou model. Importar punts des d'una polil·lina existent dxf. Importació de dades d'un fitxer Excel. Mapes i diagrames de fons. Funcionament amb diferents sistemes de coordenades i més ...

1.3 Creació d’una xarxa de gas. Planimetria de fons. Georeferenciació UTM.
  _

1.4 Com introduir les dades de projecte, procés d'entrada al simulador. Resultats esperats
  ________

1.5 Demandes, consums, pressions de treball, cotes de xarxa, temperatures, densitats. Tipus de canonada. Accessoris. Condicions de treball
  ___ _

1.6 Diferents tipus de nodes. Vàlvules reductores de pressió, compressors.
  __

1.7 Resultats: Reports, grafics.
  ______

1.8 Resultats: Profiles. Taules.

1.8.1 Grafics. "Customizing table results" sols en versio KYNETIC.


1.8.2 Profiles, Exportat de profile a un arxiu dxf CAD sols a KYNETIC.


Back Additional Info.