Temari  
1. Elements bàsics.
1.1 Gestió de xarxes en règim transitori. Què son els fenòmens transitoris. Com afecten a la qualitat del servei d'abastament.

1.2 Abast del software SURGE&TranSurge. "Gide User Interface", KYNETIC.

1.2.1 Ús dels recursos de pantalla.

1.2.2 Com crear un model important els punts d'una polilinea existent en format dxf o important un perfil en base a un arxiu Excel. Mapes i esquemes de fons. Treballar amb diferents sistemes de coordenades. Aplicació de les elevacions del terreny i creació del perfil del terreny

1.3 Taller. Creant un model sobre mapa georeferenciat. L'ICCG facilita la descàrrega de les diferents bases i ortofotos en el sistema de referència ETRS98, similar al WGS84


1.4 Resultats en règim permanent i transitori. SURGE&TranSurge. Anàlisi dels "Reports". Inercia del grup de bombament, classe de material en conducciones, gas disolt, sòlids en suspensió i la seva influència en la celeritat de l'ona de pressió.

1.5 L'admisió d'aire pot ser en cert casos la protecció més viable tènica i econòmicament?. Factors determinants.


1.6 Quina és l'evolució del gas a l'interior de la bufeta de l'anti-ariet. Les antirretorn. Es el tipus l'adecuat?. SURGE&TranSurge realitza una anàlisi de la dinàmica de la antirretorn i orienta sobre pressió i temps de tancament en base a les dades "deceleration-reverse velocity" de fabricant.


1.7 Elements de protecció. Tancs de Compresor, de bufeta, One Way, Open tanks, vàlvules aireadores doble i triple efecte, aductores combinacions, SAV vàlvules anticipadores del transitoris. PRV Pressure Release Valves, aliviadores de pressió. Antirretorn amb tancament controlat. Dades requerides.

1.8 Resultats. Perfils. Gràfics.

1.8.1 Gràfics. Evolució de la pressió. Evolució del volum gas/aire als elements de protecció, Tancs i vàlvules d'aire. Evolució de la velocitat i pressió a l'instant d'actuació de la vàvula de retenció.Possibilitast de superposició de gràfics en la versió KYNETIC. Customitzat de Taules:


1.8.2 Perfils de pressions. Evolvents de pressions màximes i mínimes amb indicació de les zones subceptibles de presentar cavitació.

tornar Informació i observacions