teoria

SURGE&TanSurge 2016 noves caractarístiques.

- Eina per la col·locacio de vàlvules d'aireació, ventoses.

-Representació d'arxius p2k a Google Earth

- Check Valve Dinamic Tool

Treballant amb SURGE&TanSurge 2016.

- Introducció al modelitzat. Disseny del model. Entrada de dades.

- Importar un perfil. Impotar un dxf.

- Elements per protegir contra transitoris.

- Dimensionant surge Tanks.

- Dimensionant Air Valves.

- Inercia de bombes.

- Wave Speed, factors que influèncien la celeritat de l'ona.

- SURGE tools.

- Modelitzant las vàlvules antiretorn. Dinàmica.

Anàlisis del Model

- Regimen inicial permanent KYPIPE.

-Transitoris, tipus SURGE&TanSurge 2016.

- Reports, taules, gràfics, perfils.

Resultats gràfics.

- Perfil de pressions.

- Evolució gràfica de pressions als elements, volums de gas/aire.

- Gràfics de cabal, velocitat, pèrdues a les canonades.

- KYNETIC: Sobreposat de gràfics per la comparació de paràmetres.Pràctica

Taller. Cas real

- Definició del model.

- Condicions inicials de treball.

- Diferents escenaris.

- Disseny de les proteccions.

- Discusió de proteccions alternatives.

- Diseny de les proteccions

 

 

 

 
retorn Imatges