• Surge
  • Gas
General
Methodology: SURGE&TranSurge 2016 Attendees will undertake practical exercises along the session. Language: English

Place and Dates:

Cardedeu - Barcelona
17 November 2017

8.30 am to 16 pm. Break for lunch. Previous inscription required: enco@kypipe.com 

Instructor: Ferran Guillén MSc in Mechanical Engineering. Experience in design, analysis and fluid facilities construction .

Organizer:

KYPIPE EU

C/ Sant Eloi, 4 cp 08440 CARDEDEU

www.forumenginyeria.com

Cell: +34 687077236 

  


Drives: Ferran Guillén 

ferran@kypipe.com

 
 Contact:
+34 687077236
 
Introduction

Modeling of transients in a water network allows simulating different scenarios in order to verify that in situations of sudden regime variation and the consequent occurrence of extreme pressures in cases of poor protection, either by pump trip, startup or shutdown, hydrant actuation or valves closing, these pressures will be neutralized conveniently, thus assuring the integrity and good service of water facilities. Predicting the magnitude of these extreme pressures will allow auditing the protection systems so as to avoid sudden bursting or collapsing of equipment and pipes, failure of measuring instruments, possible contamination due to infiltrations of the water table, biofilms and other incrustations inside the pipes, guaranteeing a service of acceptable quality.

Aims

This session will focus on the discussion on different subjects concerning water network systems and transients’ protection design by means of SURGE&TranSurge. To be discussed are the basics of transient flows, calculation procedures, selection of surge protection devices. Workshop sessions will cover different scenarios wherein transient events are present; attendees will learn the basics on the use of SURGE&TranSurge helping to increase their confident in taking compromising decisions.

OTHER INTERNATIONAL KYPIPE COURSES Sessions
HOME
Informació general
Metodologia: Introducció al software KYGAS 2014 S'exposaran els avantatges del simulador en la gestió de xarxes de gas. Els assistents ho comprovaran mitjançant exercicis pràctics.

Dates: -- -  

Instructor: Ferran Guillen Suport tècnic de KYPIPE

Organitza i coordina: KYPIPE EU C/ Sant Eloi, 4 cp 08440 CARDEDEU www.forumenginyeria.com Telèfon: 938712483     

Responsable: Ferran Guillén  MSc en Enginyeria Industrial Mecánica  ferran@kypipe.com   Mòbil: 687077236
Introducció
El sistema de gestió de les xarxes de gas esdevé inoperable sense un model que ens permeti la simulació dels diferents possibles escenaris resultants de l’explotació. A nivell de projecte disposar d’un model eficient representa una eina que optimitza costos mitjançant el disseny ajustat a les condicions exigides per la explotació.
Objectiu
La jornada està adreçada a les empreses distribuïdores i enginyeries de gas. Està enfocada a l'anàlisi dels condicionants que determinen un disseny eficient de la xarxa de gas. Aspectes que es discutiran són: L'ús del programari, la selecció dels equips per a la regulació i bombeig, sistemes de canonades en funció de la demanda, diferents tipus de demanda. L'intercanvi massiu de dades bidireccional entre KYGas i la base planimetrica existent en CAD
  Programa Gas