FORUM NATURA
Tècnica i Medi Natural

Tres àrees d'actuació:

1.- Estudi d'Impacte Ambiental

Definició

És el document que condiciona la viabilitat de el projecte posant en evidència els sistemes naturals vulnerables, establint les mesures a aplicar per tal de preservar les seves essències davant de les obres que preveu el projecte i el seu objectiu final.

Per a la seva redacció es requereix personal tècnic altament compromès amb la preservació del Medi Natural, per tal d'interpretar-lo i a la vegada mantenir-lo en el seu estat original. Aquest és un dels objectius principals dels nostres projectes.


Àmbits

Municipal

Industrial

Infraestructures de serveis

Obra civil


2.- Visites a Espais d'Interés Natural

Introducció

Són acivitats dirigides a incrementar la concienciació mediambiental de la població, que com a destinataris finals de l'objecte projectat, aquest aspecte resulta bàsic per una correcta interpretació de qualsevulga que sigui la proposta tècnica.

Les activitats ambientals en camp o a l'aire lliure es defineixen com visites informatives realitzades a peu i per mitjans propis a zones naturals d'especial interès del nostre territori.

Itineraris per escenaris ideals per tal de tractar temes de caràcter tècnic relacionats amb la interacció Tècnica-Natura i la possible afectació als Espais Naturals.

Activitats dirigides també a donar a conèixer les característiques de certes àrees urbanes tant pel a seu interès arquitectònic com pels seus espais verds interurbans.

Visites monitoritzades que van dirigides a persones i entitats que tinguin interès en temes ambientals i culturals, no es requereix un nivell de formació acadèmica especial, les explicacions es fan a nivell de conceptes fàcilment assimilables.

Per tal d'informar d'sobre objectius i detalls s'ha disposat d'un lloc web específic, FORUM NATURA, on es centralitza la informació sobre les activitats que es programen.





Objetius

Definir el grau de sensibilitat del Medi Natural davant les diferents actuacions de caràcter tècnic.

Dialogar davant instal·lacions existents analitzant quin grau d'afectació presenten pel que fa a la salut de l'medi natural.

Analitzar les diferents fons d'energia i les seves aplicacions.

Plantejar conceptes tècnics sobre contaminació ambiental.

Conèixer el nostre entorn, natural i urbà. Identificar el nostre patrimoni històric.



Contingut

Les diferents zones a visitar

Les seves característiques singulars

Detalls organitzatius



3.- Arquitectura i Espais Naturals Urbans

Temàtica

Arquitectura històrica.

El Casc Antic.

Parcs. Zones verdes.





Contactar

Telèfon

687 077 236

e-mail

Pels interessats en l'oferta tècnica:
forumenginyeria@gmail.com
Pels interessats en les activitats ambientals:
cabirolscat@gmail.com