KYPIPE. Nova versió 2022

Principals novetats que incorpora

Gestionar varis escenaris simultàniament

Edició de patrons de consum

Més precisa obtenció d'elevacions del terreny

Facilita la representació de resultats previs

Resolució de problemes de connexió en la importació d'arxius CAD, GIS, EPANET

Facilita la selecció de nodes per a la realització de perfils de pressions

Noves opcions de presentació d'etiquetes i gràfics
Possibilitat de gestionar varis escenaris simultàniament

Localització dels diferents escenarios

Gestionar varis escenaris simultàniament

Escenari principal i escenari de comparació

Gestionar varis escenaris simultàniament

Escenari principal i dos escenaris de comparació
Edició de patrons de consum

Subtitols definits per l'usuari tant per columnes com per files

Resolució de problemes de connexió en la importació d'arxius CAD

Realitza les connexions necessaries a fi de permetre l'anàlisi d'una situació real

Perfils de pressions

Facilita la selecció de nodes per a la realització de perfils de pressions

Internet. Nous mapes de fons

Quatre nous mapes de fons

Importat de les elevacions per taules

Des d'un arxiu Excel es poden importar elevacions georeferenciades.

Una més precisa obtenció d'elevacions del terreny

Definits els contorns i mitjançan interpolació ens apropa més a la realitat

Més espai de treball i moltes més novetats que faciliten la gestió de models

Recuperació de la barra d'eines verical

Gestionar varis escenaris simultàniament

Facilita la supervisió del model en taules

Gestionar grups de nodes/pipes i moltes més novetats que faciliten la gestió de models

Permet activar/desactivar pipes/nodes per grup.

Altres noticies interessants

 • Dr. Lingireddy and Dr. Wood
 • -
 • -

Transient Analysis Book
Surge Analysis and the Wave Plan Method

Els autors han escrit aquest llibre per a enginyers i consultors en exercici, així com per a ús acadèmic, tant com a referència pels professors com per a llibre de text per a estudiants avançats d'enginyeria civil/hidràulica. El llibre ha estat redactat pel Dr. Srinivasa Lingireddy i el Dr. Don J. Wood, tots dos han treballat a l'àmbit acadèmic a la Universitat de Kentucky. El Dr. Lingireddy també és actualment un enginyer/consultor en exercici..

Read more

 • Ferran Guillén
 • -
 • -

Modelitzat de xarxes urbanes d'aigua contra incendis

La calor extrem i la sequera pertinaç dels nostres estius precedits per estacions plujoses suggereixen considerar la importància de disposar dels equips de protecció enfront d'una amenaça d'incendi que cada any es fa més evident on un origen d'aquesta amenaça es troba en el que una vegada va ser un entorn verd humit, de l'estat d'abandonament de les àrees forestals i nombroses àrees agrícoles de cereal a punt de collita. Aquesta tendència climàtica s'accelera any darrera any tal com demostren els registres recents. La precaució hauria de portar-nos a confiar la protecció a mitjans altament fiables.

Mas info.
 • KYPIPE
 • -
 • -

Modeling Hydropneumatics Tanks in KYPipe

Hydropneumatics tanks (hydrotanks) use compressed air to maintain the pressure in a distribution system as opposed to overhead storage tanks, which rely solely on water elevation. They are commonly smaller and less expensive than overhead storage tanks and are used to control pump cycles in raw water, potable water, and sewer systems.

Read more
 • Dr. Lingireddy
 • 21 March
 • -

Non-Reopening Check Valves

The way Pipe2016 models an “ordinary” check valve is by allowing it to open when the differential pressure across the valve reaches any positive value, even as small as +0.00001 ft of head. The reverse is also true, the valve starts closing when the differential pressure drops below zero, even very slightly

Read more
 • Dr. Lingireddy
 • -
 • -

Dynamic Characteristics of Check Valves

Improper sizing of check valves results in check valve slam, a phenomenon that produces undue increase in pressure head due rapid decrease in reverse flow velocity associated with check valve closure.

Read more

Contacta

Telèfon

687 077 236

Email

forumenginyeria@gmail.com