Serveis
     
 
PROJECTES. ESTUDIS.
Hidràulics:  
  Xarxes d'Aigua

Anàlisi Hidràulic. Protecció conta Transitoris. Infraestructura pel bombament, la canalització i emmagatzematge d'aigua. Sistemes de Protecció contra Incendis. Seguiment de la Qualitat de l'Aigua.

Cartografia temàtica:
 
 

Estudi del RISC

Cartografia temàtica aplicada a l'anàlisi del RISC a les infrastructures de transport i distribució de fluids.
Instal·lacions urbanes:
 
  Serveis urbans Abastament d'Aigua
Xarxes de Sanejament.
Subministraments Elèctrics en Baixa Tensió
Enllumenat vial
Serveis Industrials:
 
  Mecànica
Disseny de maquinària. Auditat de la fabricació.
Assessorament sobre la seguretat a les màquines.
Certificació de vehicles, Fitxes tècniques.

  Aparells a pressió
Centrals de Vapor. Equips d'aire comprimit. Registre oficial.
  Elèctriques de Baixa Tensió
Subministraments. Disseny de circuits. Registre oficial.
  Frigorífiques
Registre oficial.
  Tèrmicas
Condicionament d'aire. Calefacció. Circuits d'Aigua per a processos tèrmics. Aplicació del Vapor. Registres per a tancs d'emmagatzematge de combustibles.
  Mediambient

Assessorament davant la Regulació Industrial i Municipal. Gestió de llicències per a activitats Industrials i comercials.

 

Emmagatzematge de productes Quimics

Combustibles, Inflamables. Tòxics. Corrosius. Registre oficial.
  Gas i Vapor Disseny de xarxes.
Processos Judicials
Assessorament tècnic. Peritatges Judicials.
HOME