Serveis d'Enginyeria

Projectes. Consultoria


Anàlisi de Sistemes Fluids.

Anàlisi en estat estable.

Transitoris. Disseny de la protecció en casos de presions extremes.

Bombaments.

Transitoris en plantes hidroelèctriques reversibles de generació i acumulació d'energia.
Turbines.

Sistemes de reg.Serveis urbans

Abastament d'aigua.

Sistema d'hidrants.
Comprobació de la xarxa d'hidrants en casos de pressions extremes.

Xarxes de subministrament de Gas.

Sanejament.


Industrials

fluids de procés.

Vapor saturat/sobreescalfat i gasos de procés.

Gestió per a la legalització d’activitats.


Cartografia temàtica

Topografia de projecte.

Estudis d’anàlisi del RISC en infraestructures de serveis.

<

KYPIPE
Formació. Sesions temàtiques.

Suport Tècnic i Vendes mundial, consulteu Precios.

Formació ONLINE

Anàlisi en règim transitori. Mòduls SURGE-TranSurge

Anàlisi a estat estable. Mòdul KYPIPE

Anàlisi de xarxes de Vapor i Gas. Mòduls Steam-Supersteam & Gas

Sessions temàtiques sobre diferents elements hidràulics.

Sessió temàtica sobre gestió de xarxes contra incendis.

Sessions GRATUÏTES de suport per a qualsevol dels mòduls de KYPIPE.

Sessions GRATUÏTES dirigits a tècnics en gestió de serveis de xarxes municipals d'aigua, específicament sobre xarxes d'aigua contra incendis.

Estudis i divulgació mediambiental


Objetius:

Estudis d'impacte ambiental

Divulgació dels valors mediambientals mitjançant una oferta de visites a espais d'Interès Natural


Contactar

Telèfon

687 077 236

Email

forumenginyeria@gmail.com
enco@kypipe.com